Διεύθυνση Επικοινωνίας:

Μαλτέζου 13, Άλιμος, ΤΚ 174 55


Τηλ: 210-9855005

Fax: 210-9855042

e-mail: info@aankal.gr