Προϊόντα Πληροφορικής - Συστήματα Οργάνωσης
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
Close
Filters
Search

Πολιτική Ποιότητας

ΑΑΝΚΑΛ ΑΕ 
Κωδ. ΕΔΠ
Πολιτική Ποιότητας Έκδοση 1, Ημερ.: 04.01.2018

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η Πολιτική Ποιότητας της ΑΑΝΚΑΛ ΑΕ αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς η εταιρεία θα επιτυγχάνει συνεχώς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων & υπηρεσιών της και στις υποχρεώσεις της προς τους Πελάτες, το Προσωπικό, τους Προμηθευτές & Συνεργάτες και το κοινωνικό σύνολο.


Οι κύριοι στόχοι μας, για τους οποίους δεσμεύεται η Διοίκηση της εταιρείας, είναι:

1. Να παρέχουμε προϊόντα & υπηρεσίες που να συμμορφώνονται πλήρως με τις καθορισμένες απαιτήσεις όπως αυτές προδιαγράφονται στις Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, προσφέροντας συγχρόνως ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στην ίδια την Εταιρεία και τους Πελάτες της.
2. Να συμμορφωνόμαστε πάντοτε με την ισχύουσα Νομοθεσία γενικά και ειδικότερα αυτή που αφορά στην ποιότητα και ασφάλεια, των υπηρεσιών μας.
3. Να βελτιώνουμε συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και τον τρόπο λειτουργίας μας ώστε οι υπηρεσίες μας να θεωρούνται υψηλής ποιότητας στην Αγορά.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι:
• εφαρμόζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
• η Διοίκηση της εταιρείας θέτει λεπτομερείς και εξειδικευμένους, ανά διεργασία, στόχους ποιότητας τους οποίους ανασκοπεί ως προς την επίτευξή τους
• η Διοίκηση της εταιρείας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους (Προσωπικό, Εξοπλισμό, κ.ά.) οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι και ελέγχονται.
• όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της εταιρείας ενεργοποιούνται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων τους για την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας

Υπεύθυνος για την συνολική λειτουργία της ΑΑΝΚΑΛ ΑΕ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος καθορίζει την πολιτική και τους στόχους της Εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Ποιότητας της Εταιρείας εξουσιοδοτείται σε συνεργασία με τα στελέχη της Εταιρείας να αναπτύσσει, βελτιώνει, τεκμηριώνει και παρακολουθεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας και να θέτει σε ισχύ τις απαραίτητες αλλαγές κατόπιν ανασκόπησης και μετά από την έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η Διοίκηση της ΑΑΝΚΑΛ ΑΕ δεσμεύεται:
• ώστε η παρούσα πολιτική να είναι γνωστή και κατανοητή σε όλους τους εργαζόμενους στην Εταιρεία καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος (Πελάτες, Προμηθευτές & Συνεργάτες κ.ά.)
• για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα πολιτική και για την απαίτηση εφαρμογής της απ’ όλους τους εργαζόμενους στη Εταιρεία.

Για την ΑΑΝΚΑΛ ΑΕ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
Διευθύνων Σύμβουλος